Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta \"Bistrita\"


Program audiente:

Col. Constantin FLOREA
Joi 13:00-15:00

Col. Liviu Marcel POP
Marti 13:00-15:00

Lt. Col. Ilie RINZIS
Miercuri 13:00-15:00

Purtator de cuvant:

Lt. Marius RUS
Tel: +40748299990Ultima actualizare site:
23/01/2020 11:00


Data și ora curentă:


Aplicatie localizare 112

Site DSU
Platforma fiipregatit.ro

SIPOCA35

MODELE RAPOARTE CLSU

 • Macheta RAPORT OPERATIV
 • MACHETA SITUATIE CHELTUIELI


 • Program avize-autorizatii

  Copyright ©2007-2020

  I.S.U. "Bistrita".

  Toate drepturile rezervate.

  E-mail de contact:  E-mail transmitere copie dupa cartea de identitate in format electronic:  Documentatia tehnica in format electronic depusa in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu poate fi:

  - scanata, insotita doar de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului

  - in format .pdf sau alte formate, insotita de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului si a factorilor care au contribuit la elaborarea documentatiei (proiectanti, verificatori de proiecte, experti tehnici etc.)

  Campania nationala

  Campania nationala

  Schengen
  112

  Sesizati faptele

  de coruptie ale

  personalului

  M.A.I.

  0800.806.806

  linie telefonica gratuita


  Inscrie-te pentru a primi ultimele noutati!

  Feuerwehr Herzogenrath

  o9atitudine.ro
  Promovare Online
Sunteti aici: Prima pagina > Cadru legal
Ultima actualizare: 08 / 03 / 2019 11:12:48.
Organizarea si Functionarea
Inspectoratului Judetean
pentru Situatii de Urgenta "Bistrita"
al judetului Bistrita-Nasaud

I. ASPECTE GENERALE


1. Functioneaza in baza prevederilor :

 • art.10 din Ordonanta Guvernului nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.363/2002, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr.25/2004 aprobata prin Legea nr.329/2004 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 191/2005;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr.15/2005;
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionare si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.

  2. S-a infiintat in data de 15.12.2004, in baza Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.I/0671 din 01.12.2004 prin unificarea :
 • Grupului de Pompieri "Bistrita" al judetului Bistrita-Nasaud;
 • Inspectoratul de Protectie Civila al judetului Bistrita-Nasaud iar incepand cu data de 15.07.2007 a fost reorganizat prin intrarea in vigoare a noului stat de organizare aprobat prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nr.07684 din 28.06.2007.

  3 . Este constituit ca serviciu public deconcentrat in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta in scopul asigurarii managementului situatiilor de urgenta pe tipuri de risc din competenta.

  4. Activitatea inspectoratului este coordonata de prefect, conform prevederilor Legii nr.340/2004 privind institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.

  5. Inspectoratul este unitate cu personalitate juridica, inspectorul sef are calitatea de ordonator tertiar de credite si se subordoneaza nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

  6. Are structuri specializate destinate sa execute misiuni de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta si isi desfasoara activitatea in urmatoarele sedii :

 • str. Sigmirului nr.16, municipiul Bistrita - comanda inspectoratului si Detasamentul de Pompieri Bistrita;
 • str. Republicii nr.3-5, municipiul Bistrita - inspectia de prevenire;
 • str. Grigore Balan nr.11, municipiul Bistrita- depozite;
 • Piata Unirii nr.17, oras Nasaud - Sectia de Pompieri Nasaud;
 • str.Trandafirilor nr.6, oras Beclean - Garda de Interventie Beclean;
 • Str. Carpatilor nr. 8B, oras Singeorz Bai - Garda de Interventie Singeorz-Bai;
 • str.Bistricioarei nr.359, loc. Prundu Birgaului - Garda de Interventie Prundu Birgaului.

  7. In indeplinirea atributiilor ce-i revin din legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, ordine, instructiuni si regulamente emise de Ministerul Administratiei si Internelor si ale inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, coopereaza cu :

 • structurile judetene ale Ministerul Administratiei si Internelor;
 • marea unitate si unitati ale Ministerului Apararii care functioneaza in zona de competenta a inspectoratului;
 • autoritatile administratiei publice locale;
 • alte institutii si organisme care au atributii privind apararea vietii, bunurilor si mediului;
 • serviciile de pompieri din alte tari :
 • orasul Herzogenrath - Germania;
 • provincia Zeeland - Olanda;
 • orasul Kreuzlingen - Elvetia.

  II. ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI

  1. Inspectoratul are misiunea de a asigura, in zona de competenta (judetul Bistrita-Nasaud), in mod unitar si profesionist, apararea vietii si sanatatii populatiei, a mediului inconjurator, a valorilor materiale si culturale, pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situatii de urgenta.

  2. Scopul activitatilor desfasurate de inspectorat este indeplinirea misiunilor de protectie a populatiei, bunurilor si mediului in situatii de urgenta si protectie civila, prin realizarea urmatoarelor obiective principale :
  a). pregatirea preventiva si protectia prioritara a populatiei;
  b). realizarea conditiilor necesare supravietuirii in situatii de urgenta;
  c). participarea la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale, precum si a mediului;
  d). desfasurarea pregatirii profesionale a personalului organismelor specializate si serviciilor de urgenta;
  e). organizarea si executarea interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;
  f). constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.

  3. Obiectivul general al inspectoratului este indeplinirea misiunilor de protectie a populatiei, bunurilor si mediului in situatii de urgenta si protectie civila, prin realizarea urmatoarelor actiuni principale :
  a). asigurarea cadrului legal si a conditiilor necesare functionarii optime ;
  b). infiintarea, organizarea si operationalizarea structurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ale autoritatilor publice locale.

  4. Atributiile generale indeplinite de inspectorat in domeniile de competenta si in plan judetean sunt cele prevazute la art.11 din Hotararea Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.

  III. ORGANIZAREA INSPECTORATULUI

  Inspectoratul are urmatoarele structuri organizatorice :
  1. COMANDA :

 • inspector sef;
 • prim-adjunct;
 • adjunct.

  2. CENTRUL OPERATIONAL :

  2.A. Comanda;
  2.B. Analiza, evaluare si coordonare interventie;
  2.C. Monitorizare situatii de urgenta si dispecerat;
  2.D. Misiuni de protectie civila;
  2.E. Asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat;
  2.F. Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

  3. ORGANIZAREA SI COMPLETAREA RESURSE IN SITUATII EXCEPTIONALE

  4. COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

  5. STRUCTURA DE SECURITATE

  6. INSPECTIA DE PREVENIRE :

  6A. Serviciul de prevenire;
  6B. Serviciul de protectie, pregatire si educatie preventiva a populatiei
  6C. Avizare - autorizare;

  7. SERVICIUL LOGISTIC :

  7A. Tehnic :
 • grupa transport;
 • echipa de revizii si reparatii auto.
  7B. Administrativ :
 • Echipa de intretinere si reparatii imobile.
  7C. Achizitii publice.

  8. BIROU FINANCIAR

  9. BIROU RESURSE UMANE
 • Prevenirea riscurilor profesionale si protectia lucratorilor
 • Asistenta psihologica

  10. JURIDIC SI CONTENCIOS

  11. SECRETARIAT SI DOCUMENTE CLASIFICATE

  12. INFORMARE SI RELATII PUBLICE

  13. STRUCTURI DE INTERVENTIE :

  13A. Detasamentul de Pompieri Bistrita :
 • Garda de Interventie Bistrita;
 • Garda de Interventie Prundu Birgaului.
  13B. Sectia de Pompieri Nasaud:
 • Garda de Interventie Nasaud;
 • Garda de Interventie Beclean;
 • Garda de Interventie Singeorz-Bai.

  Organigrama cu structura organizatorica de ansamblu a unitatii este prezentata in Anexa nr.1.

  IV. ASIGURAREA MATERIALA SI FINANCIARA

  Inzestrarea, dotarea si asigurarea cu mijloace tehnice specifice si de alta natura se face pe baza tabelelor de inzestrare si a normelor tehnice intocmite si aprobate potrivit competentelor. Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente inspectoratului se asigura conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.88/2001, astfel :

 • din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor;
 • din bugetul propriu al judetului, anexa la Legea bugetului de stat din unele venituri ale bugetului de stat, pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si gospodarire, pentru reparatii curente si capitale;
 • din fondurile publice locale din orice categorie de cheltuieli, cu exceptia celor pe linie de personal.

  INSPECTOR SEF

  Col.                                                             

  Dr. Ing. Constantin FLOREA